Wij willen u verzoeken tijdig aanwezig te zijn. In de Elisabeth Brugsmaflat heerst een algeheel rookverbod. Het is alleen toegestaan om in de pauze buiten de flat te roken. U wordt verzocht niet met elkaar te praten als het medium bezig is. Als u met deze dingen rekening wilt houden helpt u het medium om ook anderen beter te kunnen helpen. Wij willen u een globaal overzicht geven van de verschillende onderwerpen die op een dergelijke avond aan de orde kunnen komen. Deze onderwerpen kunnen als volgt worden ingedeeld:

Paranormale waarnemingen met inductor:
Voorwerp of foto waarmee het medium zich kan concentreren op het doen van paranormale waarnemingen.

Psychometrie / psychoscopie
Door een medium worden paranormale waarnemingen gedaan met behulp van foto's of voorwerpen. De algemene regel is dat u op zo'n avond niet meer dan één foto of voorwerp van, een al dan niet overledene, inlevert. Als u een persoonlijk -van uzelf- voorwerp inlevert, bedenk dan wel, dat er zeer persoonlijke dingen gezegd kunnen worden, die voor u, in een zaal uitgesproken, mogelijk minder plezierig kunnen zijn. Wilt u iets inleveren van een persoon, die niet in de zaal aanwezig is, dan bent u verplicht om hiervoor aan die persoon toestemming te vragen.

Bloemenseance
Een medium doet paranormale waarnemingen met behulp van bloemen.
Er is een verschil in werkwijze bij de verschillende mediums.
Het ene medium behandelt de gehele bos bloemen en doet daarbij waarnemingen die behoren bij de persoon die de bloemen heeft neergezet.
Het andere medium gaat langs alle meegebrachte bloemen, haalt er hier en daar een bloemetje uit en geeft dit samengestelde boeket, met een boodschap, aan een van de aanwezigen. Het beste is dat u vooraf de bloemen, een bos of een enkele bloem, met een bepaalde intentie bij u thuis neerzet.
U kunt het bijvoorbeeld opdragen aan alle overledenen of aan een specifieke overledene.

Paranormale waarnemingen zonder behulp van een foto of voorwerp:

De helderziende waarneming
Helderziende waarnemingen zijn paranormale waarnemingen, zowel horizontaal als verticaal, die zonder de hulp van een inductor worden gedaan.

Lezingen
Er wordt op deze bijeenkomsten gesproken over bepaalde spirituele onderwerpen.
Men heeft na de lezing de mogelijkheid om vragen te stellen.
Door het bijwonen van deze avonden kunt u uw spirituele kennis vergroten.

Ontwikkelingsavonden
De ontwikkelingsavonden zijn in principe alleen voor leden toegankelijk. Het doel van de ontwikkelingsavonden is een geestelijke ontwikkeling en bewustwording te bereiken door middel van meditatie, lezingen, actieve dan wel passieve deelname aan de gegeven "lessen", meestentijds onder leiding van een medium. Het is de bedoeling dat de deelnemers zich ontwikkelen, door zichzelf te leren kennen en zichzelf te durven zijn. De gehele ontwikkelingsfase is niet bedoeld om een medium of genezer te worden, al is dat niet uitgesloten.

Disclaimer

HET BESTUUR KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR UITSPRAKEN VAN HET MEDIUM OF DE UITWERKINGEN DAARVAN.
OOK CONSULTEN EN/OF BEHANDELINGEN GESCHIEDEN ONDER EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID!