Harmonia was in de jaren 70 gehuisvest in gebouw Ken U Zelven. Eerst in de De Ruyterstraat 39-41, later op de Laan van Poot in Den Haag. Bij toeval kon Harmonia per maandag 9 januari 1984 de zaal huren in de Elisabeth Brugsmaflat.

Onze vereniging heeft ook enkele naamswijzigingen ondergaan in de afgelopen meer dan 120 jaar.
Onze verenigingsnaam over de jaren heen:

1894:              Afdeeling ’s Gravenhage der Spiritistische Vereeniging “Broederbond Harmonia”
1916:              Vereeniging van Spiritisten “HARMONIA”
1970-1984:     Haagse Christen Gemeenschap “HARMONIA”.
1984-1990:     Haagse Vereniging Van Spiritisten “HARMONIA”.

We hebben in 1989 nog een enquête gehouden onder de leden welke naam ze zouden willen in plaats van Harmonia. De naam OSIRIS had toen onze voorkeur. Een nieuw logo was zelfs al in de maak. Harmonia bestaat al zo lang, waarom dan ineens een heel andere naam aannemen? Afgezien van het feit dat het administratief een heel gedoe bleek om alles om te zetten, ook financieel, zijn we snel van dat plan afgestapt. Na het aanpassen van de Statuten in 1990 is onze naam officieel:

De Haagsche Spirituele Vereniging HARMONIA.

Disclaimer

HET BESTUUR KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR UITSPRAKEN VAN HET MEDIUM OF DE UITWERKINGEN DAARVAN.
OOK CONSULTEN EN/OF BEHANDELINGEN GESCHIEDEN ONDER EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID!