Toegang uitsluitend voor personen van 18 jaar en ouder.

Contributie € 35,= per jaar inclusief programmablad
Echtparen of samenwonenden € 57,= per jaar
Het contributiejaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

OPZEGGING LIDMAATSCHAP DIENT VÓÓR 1 JULI schriftelijk of per E-mail te worden doorgegeven anders dient u alsnog te betalen voor het nieuwe seizoen.

Abonnement programmablad voor niet-leden € 15,= per jaar. Bij vooruitbetaling te voldoen.
Losse nummers € 0,50

Betaling contributie, deelname ontwikkelingsavonden óf abonnement programmablad bij voorkeur door een bank overschrijving.
Contante betaling ook mogelijk doch uitsluitend op de maandagavond in de zaal bij Maria Plop.

Het verenigingsblad verschijnt 6x per jaar in een oplage van ± 110 stuks.

Bent u nog geen lid? Het is nooit te laat om lid te worden! Klik op contact om ons een bericht te sturen dat u interesse heeft om lid te worden.

Disclaimer

HET BESTUUR KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR UITSPRAKEN VAN HET MEDIUM OF DE UITWERKINGEN DAARVAN.
OOK CONSULTEN EN/OF BEHANDELINGEN GESCHIEDEN ONDER EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID!