Elke maandag een bijzondere ervaring.

Harmonia houdt wekelijks bijeenkomsten waar demonstraties van mediumschap gegeven worden met als doel o.a. het bevorderen van de kennis van spirituele en andere paranormale verschijnselen.Deze avonden worden door mediums en andere deskundigen (lezingen) verzorgd. Op deze avonden kunnen uw vragen beantwoord worden op basis van eerder genoemde verschijnselen. Harmonia is zich er eveneens van bewust dat iedereen, ook de harmonialeden zelf, bezig is met een spiritualistisch ontwikkelingsproces. Ook daar wil Harmonia op haar bijeenkomsten ruimte voor bieden. Dit is in overeenstemming met het doel zoals omschreven in art.3b van de statuten van de vereniging.

Aarzelt u dan ook niet om in gesprek te gaan met het bestuur.

Het bestuur van Harmonia bestaat uit:

Maria Plop, telefoon: 06-15521666
Lies Ellens, telefoon: 015-2141815

Bibliotheek

Alleen op de maandagavond. Boeken lenen € 0,25 per boek per week. Uitsluitend voor leden!
Aangezien wij niet al onze boeken op tafel kunnen uitstallen, doet er goed aan om een catalogus aan te schaffen.
Papieren versie € 1,15. Per Email: gratis.

Bijeenkomsten van Harmonia Den Haag:

Maandagavond:     - Openbare bijeenkomsten, toegankelijk ook voor niet-leden
Donderdagavond:   - Cursusavonden (indien gepland). Uitsluitend toegankelijk voor leden tenzij anders aangegeven.

 

 

Disclaimer

HET BESTUUR KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR UITSPRAKEN VAN HET MEDIUM OF DE UITWERKINGEN DAARVAN.
OOK CONSULTEN EN/OF BEHANDELINGEN GESCHIEDEN ONDER EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID!