Wij zijn overtuigd van de Grote Geest van Liefde en Waarheid, de Bron van alle Licht en Leven
die het Al bezielt en door Wie wij, mens en geest, leven en zijn.

Wij zijn overtuigd van het voortbestaan na de dood,
in welk leven wij aankomen zoals wij zijn,
met al onze deugden en gebreken- waar wij ontvangen worden door onze geliefden
en door dienende geesten, die daartoe geroepen zijn- waar ons lot bepaald wordt door
onze hoedanigheden, gedachten en daden
waar wij na vallen en opstaan, door louteringen en lijden opgevoerd worden tot het Licht.

Wij zijn overtuigd van een voortdurende gemeenschap van de geestenwereld
met die der mensen, vanwaar onze beschermers, helpers en geleiders uitgezonden worden
tot bestrijding van alle boze macht,
tot hulp der zwakken,
tot troost der lijdenden en
tot steun van hen, die voor de Waarheid strijden,
onder wier leiding wij onze kracht geven
tot verlichting van ongelukkige en dolende zielen
die door aardse dwalingen en onwetendheid in nevel en duisternis zijn.

Wij zijn overtuigd van een allesomvattende Liefdesmacht,
die redding brengt aan alle geest, zelfs aan de diepst gevallen ziel-
een Liefde die reikt tot over het graf
en zoekt tot in de diepste duisternis-
niet rustend, voordat de laatste ziel is opgetrokken in het Eeuwige Licht.

Disclaimer

HET BESTUUR KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR UITSPRAKEN VAN HET MEDIUM OF DE UITWERKINGEN DAARVAN.
OOK CONSULTEN EN/OF BEHANDELINGEN GESCHIEDEN ONDER EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID!